Aparatur

I Wayan Sukrana, S.T
I Wayan Sukrana, S.T
Nama:
I Wayan Sukrana, S.T
NIP:
19811120 200604 1 013
Pangkat/Golongan:
Pembina Tk I / III/d
Jabatan:
Kasubag Perencanaan & Keuangan
I Gede Bambang Gunawan, SH
I Gede Bambang Gunawan, SH
Nama:
I Gede Bambang Gunawan, SH
NIP:
19680615 199103 1 017
Pangkat/Golongan:
Pembina Tk I / III/d
Jabatan:
Kasubag Umum & Kepegawaian
I Wayan Mastana, S.H
I Wayan Mastana, S.H
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
Disdik Klungkung
I Wayan Sarjana, S.Pd
I Wayan Sarjana, S.Pd
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
Disdik Klungkung
I Ketut Suastana, S.Pd
I Ketut Suastana, S.Pd
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Disdik Klungkung
I Komang Sumendra, S.Pd
I Komang Sumendra, S.Pd
Sekretaris
Disdik Klungkung
Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H
Drs. I Ketut Sujana, M.Pd.H
Kepala Dinas
Disdik Klungkung